پرسشنامه سازگاری با دیابت D.A.S (سالیوان، ۱۹۷۸)

سازنده ابزار:   ساليوان 1978

تعداد گویه/سوال:    33

مولفه/زیر مقیاس:    تک عاملی

مقیاس/طیف:    بلی/خیر

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    ندارد

روایی:    همزمانی دارد- اصلی

پایایی:    بازآزمون دارد-بومی و آلفای کرانباخ دارد- اصلی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    جواهری

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.