آزمون ۲۰ جمله ای (کوهن و مک پارتلند، ۱۹۴۵)

سازنده ابزار:   کوهن و مک پارتلند 1945

تعداد گویه/سوال:    20

مولفه/زیر مقیاس:    در 4 گروه درونی، بیرونی، تروما و غیر تروما

مقیاس/طیف:    4 گزینه ای

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد

روایی:    محتوايي و همزمانی دارد

پایایی:    بازآزمون دارد

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    بیگنر 1971

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.