احساس ناراحتی از موفقیت « مقیاس پدیده غلط انداز » – ۱۴ ماده ای

سازنده ابزار:   -

تعداد گویه/سوال:    14

مولفه/زیر مقیاس:   

مقیاس/طیف:    7 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    هنجاریابی دارد

روایی:    قید نشده است

پایایی:    قید نشده است

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    2 صفحه

منبع:    گنجی

نوع فایل: PDF

قیمت: 110000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.