پرسشنامه ارزشهای شخصی PVQ – شری و ورما ۱۹۹۴

سازنده ابزار:   شری و ورما 1994

تعداد گویه/سوال:    40

مولفه/زیر مقیاس:    10 زیر مقیاس: ارزش مذهبی، ارزش اجتماعی، ارزش مردمی، ارزش زیبایی، ارزش اقتصادی، ارزش دانش، ارزش لذت، ارزش توانایی، ارزش وجهۀ، ارزش سلامتی

مقیاس/طیف:    الف، ب و ج

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد

روایی:    همبستگی دارد- اصلی

پایایی:    بازآزمون دارد- اصلی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    37 صفحه

منبع:    ابوالفضل کرمی

نوع فایل: PDF

قیمت: 150000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.