پرسشنامه ارزیابی ابعاد سازمانی (ساشکین و موریس ۱۹۸۴)

سازنده ابزار:   ساشکین و موریس 1984

تعداد گویه/سوال:    10

مولفه/زیر مقیاس:    2 عامل : مکانیک و ارگانیک

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد

روایی:    محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    مقیمی و ایوانسویچ 1989 و ولی بیگی

نوع فایل: PDF

قیمت: 110000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.