پرسشنامه نگرش شغلی و سازمانی کارکنان- عظیمی و همکاران ۱۳۹۰

سازنده ابزار:   عظیمی و همکاران 1390

تعداد گویه/سوال:    61

مولفه/زیر مقیاس:    3 زیر مقیاس : ماهیت شغلی و سازمان، نیروی انسانی پیرامون، عوامل سازمانی و محیطی

مقیاس/طیف:    7 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد

روایی:    محتوايي و سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    12 صفحه

منبع:    عظیمی و همکاران

نوع فایل: PDF

قیمت: 130000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.