آزمون درآمیختگی افکار – ولز و کارت ۲۰۰۱

سازنده ابزار:   ولز و کارت 2001

تعداد گویه/سوال:    14

مولفه/زیر مقیاس:    3 عامل: درآميختگی فکر – کنش، درآميختگی فکر – شيء و درآميختگی فکر-رويداد

مقیاس/طیف:    10 درجه ای

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    ندارد

روایی:    صوری دارد- بومی

پایایی:    بازآزمون دارد - اصلی؛ دونیم کردن دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    2 صفحه

منبع:    خرم دل

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.