پرسشنامه خودمتمایزسازی یا تمایز یافتگی خود (DSI) 45 اسکورن و فریدلندر یا ۴۶ آیتمی

سازنده ابزار:   اسکورن و فریدلندر

تعداد گویه/سوال:    46

مولفه/زیر مقیاس:    4 زیرمقیاس : واکنش پذیری عاطفی، جایگاه من، گریز عاطفی، هم آمیختگی با دیگران

مقیاس/طیف:    6 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مستقیم/معکوس مولفه ها را دارد

تفسیر:    هنجاریابی ندارد، نقطه برش ندارد، حداقل و حداکثر امتیاز را دارد- پرسشنامه و توضیحات ان اسکن شده است

روایی:    محتوايي دارد- اصلی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- اصلی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    ثنایی و همکاران

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 110000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.