پرسشنامه رهبری اخلاقی (عمادی فر، ۱۳۸۸)

سازنده ابزار:   عمادی فر 1388

تعداد گویه/سوال:    41

مولفه/زیر مقیاس:    5 زیرمقیاس: 1-صداقت و درستی، 2-تنظیم فعالیت ها در چارچوب اخلاقی، 3-اعتماد، 4-تلاش در جهت ارتقای کارکنان و 5-اجازه ابراز عقاید مخالف.

مقیاس/طیف:    4 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مولفه و سوالات مستقیم/معکوس را دارد

تفسیر:    هنجاریابی ندارد نقطه برش ندارد حداقل و حداکثر امتیازات را دارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    عمادی فر

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.