پرسشنامه و مقیاس تجارب عرفانی M- Scale قربانی

سازنده ابزار:   قربانی 2007

تعداد گویه/سوال:    32

مولفه/زیر مقیاس:    3 زیر مقیاس : عرفان آفاقي، عرفان انفسي و تفسیر ديني

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    ندارد

روایی:    دارد- به مقاله قربانی رجوع شود

پایایی:    دارد- به مقاله قربانی رجوع شود

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    2 صفحه

منبع:    قربانی

نوع فایل: PDF

قیمت: 110000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.