پرسشنامه ترس FCL – راویندر کائور ۱۹۸۹

سازنده ابزار:   راویندر کائور(1989)

تعداد گویه/سوال:    182

مولفه/زیر مقیاس:    تک عاملی

مقیاس/طیف:    بلی/خیر

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد

روایی:    همزمانی دارد- بومی

پایایی:    بازآزمون و دونیم کردن دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    11 صفحه

منبع:    ابوالفضل کرمی

نوع فایل: PDF

قیمت: 130000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.