پرسشنامه عوامل موثر بر نگهداشت و ارتقا برند- ۳۵ آیتمی

سازنده ابزار:   -

تعداد گویه/سوال:    35

مولفه/زیر مقیاس:    تک عاملی

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد

روایی:    محتوايي دارد- بومی

پایایی:    قید نشده است

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    4 صفحه

منبع:    شناسایی عوامل موثر بر نگهداشت و ارتقا برند در ایران و ارائه راهکارهایی جهت ارتقا برند

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.