پرسشنامه هوش هیجانی – شوت و همکاران ۱۹۹۸

سازنده ابزار:   شوت و همکاران 1998

تعداد گویه/سوال:    33

مولفه/زیر مقیاس:    3 زیر مقیاس : ارزیابی و بیان هیجان، تنظیم هیجان و بهره وري هیجان

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد

روایی:    سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    4 صفحه

منبع:    ابراهیمی

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.