مقیاس تجدید نظر شده اضطراب آشکار کودکان – رینولدز و ریچموند ۱۹۷۸

سازنده ابزار:   رینولدز و ریچموند 1978

تعداد گویه/سوال:    37

مولفه/زیر مقیاس:    3 زیر مقیاس : جسمانی، نگرانی و اضطراب اجتماعی

مقیاس/طیف:    بلی/خیر

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    ندارد

روایی:    همبستگی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ و بازآزمون دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    2 صفحه

منبع:    مشهدی و همکاران

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.