مقیاس درجه بندی اضطراب HRSA – هامیلتون ۱۹۶۷

سازنده ابزار:   هامیلتون 1967

تعداد گویه/سوال:    14

مولفه/زیر مقیاس:    تک عاملی

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد

روایی:    همزمانی و همگرایی دارد- اصلی

پایایی:    بازآزمون دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    4 صفحه

منبع:    حق شناس

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.