مقیاس هوش هیجانی تجدید نظر شده شاته (MSEIS) – آیتمی ۴۱

سازنده ابزار:   -

تعداد گویه/سوال:    41

مولفه/زیر مقیاس:    4 زیر مقیاس : ارزیابی و بیان هیجان، تنظیم هیجان، بهره وري هیجان و ادراك و فهم هیجان

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    ندارد

روایی:    همبستگی دارد- اصلی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- اصلی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    4 صفحه

منبع:    بخشی پور

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.