پرسشنامه رضایت از زندگی دانش آموزان – هیوبنر ۲۰۰۱

سازنده ابزار:   هیوبنر 2001

تعداد گویه/سوال:    40

مولفه/زیر مقیاس:    5 زیرمقیاس : خانواده ، دوستان ، مدرسه ، محیط زندگی و خود

مقیاس/طیف:    6 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    ندارد

روایی:    سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ و بازآزمون دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    4 صفحه

منبع:    ابراهیمی

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

Page with Comments

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.