پرسشنامه نگرش دانشجویان به رشته تحصیلی و آینده شغلی – رجالی و همکاران

سازنده ابزار:   رجالی و همکاران

تعداد گویه/سوال:    33

مولفه/زیر مقیاس:    2 زیر مقیاس : الف: عوامل موثر بر نگرش دانشجویان به رشته تحصیلی، ب: عوامل موثر بر نگرش دانشجویان به آینده شغلی

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد- سوالات اسکن شده است

روایی:    محتوايي دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    رجالی و همکاران

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.