پرسشنامه نگرش فرزند نسبت به پدر و مادر (CAF) & (CAM) – هودسن

سازنده ابزار:   والتر دبلیو . هودسن

تعداد گویه/سوال:    50

مولفه/زیر مقیاس:    تک عاملی

مقیاس/طیف:    7 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد

روایی:    پیش بین دارد

پایایی:    آلفای کرانباخ و بازآزمون دارد

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    4 صفحه

منبع:    هودسن

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.