ارزیابی کیفیت و کمیت آموزش از طریق نرم افزار آموزشی- ۲۷ آیتم

سازنده ابزار:   -

تعداد گویه/سوال:    27

مولفه/زیر مقیاس:    تک عاملی

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد- طراحی شده برای داروخانه های مجازی

روایی:    محتوايي دارد

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    4 صفحه

منبع:    مدیران آموزشی

نوع فایل: PDF

قیمت: 110000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.