پرسشنامه اولویت بخشی ملاک های همسر گزینی PCSSI

سازنده ابزار:   -

تعداد گویه/سوال:    22

مولفه/زیر مقیاس:    2 زیر مقیاس : محتوایی و فرآیندی

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد

روایی:    محتوايي دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    2 صفحه

منبع:    ثنایی و همکاران

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

Page with Comments

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.