پرسشنامه دلبستگی بزرگسالان – کولینز و رید (۱۹۹۰)

سازنده ابزار:   کولینز و رید (1990)

تعداد گویه/سوال:    18

مولفه/زیر مقیاس:    3 زیر مقیاس : ایمن، اجتنابی و اضطراب

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد

روایی:    محتوايي دارد- اصلی

پایایی:    آلفای کرانباخ و بازآزمون دارد- اصلی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    5 صفحه

منبع:    پاکدامن

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.