پرسشنامه هوش معنوی (ناصری، ۱۳۸۷)

سازنده ابزار:   ناصري 1387

تعداد گویه/سوال:    97

مولفه/زیر مقیاس:    4 زیرمقیاس : خودآگاهی متعالی، تجربیات معنوی، شکیبایی، و بخشش

مقیاس/طیف:    4 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    توضیحات دارد

روایی:    محتوايي دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    6 صفحه

منبع:    اکبری زاده

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.