پرسشنامه امکان اجرای مدیریت مدرسه محور (براساس رسالت، تعهد و مشارکت)

سازنده ابزار:   داودی پور

تعداد گویه/سوال:    33

مولفه/زیر مقیاس:    3 زیر مقیاس : رسالت، تعهد و مشارکت

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد

روایی:    محتوايي دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    5 صفحه

منبع:    داودی پور

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.