مقیاس عاطفه مثبت و عاطفه منفی (PANAS) – واتسن، کلارک و تلگن،۱۹۸۸

سازنده ابزار:   واتسن، کلارك و تلگن،1988

تعداد گویه/سوال:    20

مولفه/زیر مقیاس:    2 عامل : عاطفه مثبت و عاطفه منفی

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    توضیحات دارد

روایی:    محتوايي دارد

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    2 صفحه

منبع:    بخشی پور و دژکام

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.