پرسشنامه مدیریت تضاد و تعارض (رابینز ۱۹۹۱) ۳۰ آیتم

سازنده ابزار:   پوتنام و ويلسون در کتاب رابینز 1991

تعداد گویه/سوال:    30

مولفه/زیر مقیاس:    3 زیر مقیاس : الف. استراتژي عدم مقابله ب. استراتژي راه حل گرايي ج. استراتژي كنترل

مقیاس/طیف:    7 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد

روایی:    محتوايي دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ و بازآزمون دارد - بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    4 صفحه

منبع:    رابینز و مقیمی و عباسی

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.