پرسشنامه مزاج (خلق و خو) کودکی (میانه) ۱۲-۸ سال MCTQ

سازنده ابزار:   کري (2000)

تعداد گویه/سوال:    57

مولفه/زیر مقیاس:    7 عامل : سطح فعاليت، پيش بيني پذيري، نزديكي يا كناره گيري از محرك جديد، شدت بيان خلق، ثبات فراخناي توجه، حواسپرتي و آستانه حسي

مقیاس/طیف:    6 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد- تفکیک سوالات برای عامل ها مشخص نشده است

روایی:    موازی دارد-بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ و گاتمن دارد - بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    8 صفحه

منبع:    یزدخواستی ، جواهری و عریضی

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.