پرسشنامه پادو آ PPI – اصلاحی دانشگاه ایالتی واشنگتن

سازنده ابزار:   اصلاحي دانشگاه ايالتي واشنگتن

تعداد گویه/سوال:    39

مولفه/زیر مقیاس:    8 عامل: وسواس هاي آلودگي، اجبارهاي شست وشو ، اجبارهاي نظم و ترتيب ، اجبارهاي وارسي، افكار وسواسي آسيب به خود و ديگران، افكار وسواسي خشونت، تكانه هاي وسواسي آسيب به خود و ديگران، تكانه هاي وسواسي دزدي

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    هنجاریابی دارد

روایی:    ملاکی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ، دونیم و بازآزمون دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    4 صفحه

منبع:    شمس و همکاران

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.