پرسشنامه نگرش به اینترنت -داینف و کووآفتروس ۲۰۰۲ نسخه ۳۵ گویه ای

سازنده ابزار:   داينف و كووآفتروس 2002

تعداد گویه/سوال:    35 نسخه اصلی دارای 45 سوال است

مولفه/زیر مقیاس:    2 زیر مقیاس : نگرش به خودكارآمدي اينترنت و نگرش نسبت به استفاده از اينترنت

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    توضیحات دارد

روایی:    سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    5 صفحه

منبع:    زکی

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.