پرسشنامه سرزندگی تحصیلی (حسینچاری و دهقانیزاده، ۱۳۹۱)

سازنده ابزار:   حسینچاري و دهقانيزاده 1391

تعداد گویه/سوال:    9

مولفه/زیر مقیاس:    تک عاملی

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    هنجاریابی دارد؛نقطه برش ندارد؛حداقل و حداکثر امتیاز را دارد- توضیحات دارد

روایی:    سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    حسینچاري و دهقانيزاده

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.