پرسشنامه درگیری تحصیلی – ۴۲ آیتم

سازنده ابزار:   محقق ساخته

تعداد گویه/سوال:    42

مولفه/زیر مقیاس:    3 زیر مقیاس : هیجانی، شناختی و رفتاری

مقیاس/طیف:    4 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد

روایی:    قید نشده است

پایایی:    قید نشده است

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    مدیران آموزشی

نوع فایل: PDF

قیمت: 110000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.