پرسشنامه فاصله قدرت – کاظمی ۱۳۹۰

سازنده ابزار:   کاظمی 1390

تعداد گویه/سوال:    27

مولفه/زیر مقیاس:    7 زیر مقیاس : سلسله مراتب، پاداش، جو سازمانی ، تصمیم گیری، ارتباط، یادگیری سازمانی، مدیریت

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد

روایی:    سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    5 صفحه

منبع:    کاظمی

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.