پرسشنامه شیوه های نفوذ افراد ذی نفوذ – ۲۰ آیتم

سازنده ابزار:   -

تعداد گویه/سوال:    20

مولفه/زیر مقیاس:    5 زیر مقیایس: موقعیت رهبران نخبه، پشتیبانی از مبارزات انتخاباتی، کنترل آرا، دسترسی به دانش و اطلاعات و قوانین و مقررات

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    توضیحات دارد

روایی:    محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    مدیران آموزشی

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.