پرسشنامه مقابله مذهبی R-COPE – پارگامنت و همکاران ۲۰۰۰

سازنده ابزار:   پارگامنت و همکاران 2000

تعداد گویه/سوال:    14

مولفه/زیر مقیاس:    2 زیر مقیاس : مقابله ديني مثبت و مقابله ديني منفی

مقیاس/طیف:    4 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    ندارد

روایی:    محتوایی دارد- اصلی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    2 صفحه

منبع:    رجبي، صارمی و بياضي

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.