پرسشنامه سنجش خستگی بینایی کاربران پایانه های تصویری- حبیبی و همکاران

سازنده ابزار:   حبیبی و همکاران براساس ابزار های انگلیسی زبان

تعداد گویه/سوال:    15

مولفه/زیر مقیاس:    تک عاملی

مقیاس/طیف:    10 درجه ای

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    توضیحات دارد- اسکن شده است

روایی:    محتوايي و سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    حبیبی و همکاران

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.