پرسشنامه غنی سازی شغل – ریف و تاینل ۱۹۷۳

سازنده ابزار:   ریف و تاینل 1973

تعداد گویه/سوال:    18

مولفه/زیر مقیاس:    3 زیر مقیاس : خود شغل، کارگران و تکنولوژی

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد

روایی:    محتوایی دارد- اصلی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- اصلی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    مقیمی و - William E. Reif; Ronald C. Tinnell

نوع فایل: PDF

قیمت: 110000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.