پرسشنامه یادگیری سازمانی – فام و اسوایرسزک ۲۰۰۶

سازنده ابزار:   فام و اسوایرسزک 2006

تعداد گویه/سوال:    12

مولفه/زیر مقیاس:    3 زیر مقیاس : تحصیل دانش، تسهیم دانش و بکارگیری دانش

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد

روایی:    محتوایی دارد- اصلی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- اصلی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    2 صفحه

منبع:    Pham Thuy Ngoc & Swierczek William Fredric

نوع فایل: PDF

قیمت: 110000 ریال

خرید و دانلود

Page with Comments

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.