پرسشنامه شناسایی ارتباطات (برقراری ارتباط موثر) (سوسمان و کرینوس، ۱۹۷۹)

سازنده ابزار:   سوسمان و کرینوس 1979

تعداد گویه/سوال:    45

مولفه/زیر مقیاس:    3 زیر مقیاس: ارتباط با زیردستان، مافوق و همکاران

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد- پرسشنامه اسکن شده است

روایی:    همگرایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    4 صفحه

منبع:    رشیدی و علوی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.