آزمون معضلات اخلاقی پرستاری – چریشام ۱۹۸۱

سازنده ابزار:   چریشام 1981

تعداد گویه/سوال:    6 سناریو

مولفه/زیر مقیاس:    6 بخشی: نقص عضو، تجویز اجباری دارو، درخواست پایان زندگی، ورود پرستار جدید، اشتباه دارویی و مراقبت

مقیاس/طیف:    3 درجه ای

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد- Nursing dilemma test

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    بازآزمون دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    برهانی و همکاران

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.