پرسشنامه مهارت های ارتباطی – جرابک ۲۰۰۴

سازنده ابزار:   جرابک 2004

تعداد گویه/سوال:    34

مولفه/زیر مقیاس:    5 زیرمقیاس : گوش دادن؛ تنظیم عواطف؛ درک پیام؛ بینش و قاطعیت

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    ندارد

روایی:    صوری و سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ، دونیم دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    4 صفحه

منبع:    یوسفی و حسین چاری

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.