پرسشنامه کمال گرایی چند بعدی – هویت و فلت ۱۹۹۱ (۴۵گویه ای)

سازنده ابزار:   هویت و فلت 1991

تعداد گویه/سوال:    45

مولفه/زیر مقیاس:    3 زیر مقیاس: کمال گرایی خود مدار، کمال گرایی دیگر مدار و کمال گرایی جامعه مدار

مقیاس/طیف:    7 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    ندارد- به همراه نسخه انگلیسی پرسشنامه

روایی:    قید نشده است

پایایی:    آلفای کرانباخ و بازآزمون دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    7 صفحه

منبع:    نصري، شاهرخی و همکاران

نوع فایل: PDF

قیمت: 130000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.