پرسشنامه ارزیابی محیط آموزشی داندی یا جو آموزشی (یادگیری) دریم (DREEM) راف و همکاران (۱۹۹۷)

سازنده ابزار:   راف و همکاران (1997)

تعداد گویه/سوال:    50

مولفه/زیر مقیاس:    5 عامل: 1- ادراك دانشجويان از يادگيری 2- ادراك دانشجويان از مدرسین 3- ادراك دانشجويان از توانايي علمي خود 4- ادراك دانشجويان از جو آموزشی 5- ادراک دانشجويان از شرايط اجتماعي آموزش

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مستقیم/معکوس زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد- دو ترجمه فارسی به انضمام پرسشنامه زبان انگلیسی

روایی:    صوری و محتوایی و سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    9 صفحه

منبع:    مرادی و مرتاض؛ محمدی و محمدی ؛ زیوار

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 125000 ریال

خرید و دانلود

Page with Comments

  1. سلام
    در مورد تاثیر آموزش بالینی بر یادگیری دانشجویان پرستاری پرسشنامه می خاستم اگه دارید بهم واتس اپ بدید هزینه واریز کنم
    ۰۹۱۹۸۴۶۶۴۰۶

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.