پرسشنامه نیمرخ حالات خلقی (۶۵ سؤالی) POMS- مک نیر و همکاران ۱۹۷۱

سازنده ابزار:   مك نير و همكاران 1971

تعداد گویه/سوال:    65

مولفه/زیر مقیاس:    6 زیرمقیاس:

مقیاس/طیف:    4 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    ندارد- پرسشنامه به زبان انگلیسی و اسکن شده است اما مابقی توضیحات فارسی است

روایی:    همزمانی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

زبان:    فارسی و انگلیسی

تعداد صفحات:    4 صفحه

منبع:    فرخی و شفیع زاده

نوع فایل: PDF

قیمت: 100000 ریال

خرید و دانلود

Page with Comments

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.