پرسشنامه کمال گرایی – هیل ۲۰۰۴

سازنده ابزار:   هیل 2004

تعداد گویه/سوال:    58

مولفه/زیر مقیاس:    2 بعد: سازش يافته با مولفه های: نظم و سازماندهي، تلاش براي عالي بودن، هدفمندي و انتظارات بالا از ديگران؛ سازش نيافته با مولفه های: نگرانی از اشتباه، نياز به تاييد، ادراك فشار از سوي والدين، تمركز بر اشتباهات .

مقیاس/طیف:    4 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    ندارد

روایی:    محتوايي دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ و بازآزمون دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    4 صفحه

منبع:    تمنايي فر، روشنفر

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

Page with Comments

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.