مقیاس احساس هیجان خواهی (SSS) – ماروین زاکرمن ۱۹۷۸

سازنده ابزار:   ماروین زاکرمن 1978

تعداد گویه/سوال:    40

مولفه/زیر مقیاس:    4 زیر مقیاس : تجربه طلبی، ماجراجوئی، ملال پذیری و گریز از بازداری

مقیاس/طیف:    الف و ب

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد

روایی:    همزمانی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

زبان:    ٰٰفارسی

تعداد صفحات:    6 صفحه

منبع:    حسینی و جعفری

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.