پرسشنامه ساختار مکانیکی و ارگانیکی – ساشکین و موریس ۱۹۸۴ و ویگا و یانوزاس ۱۹۷۹

سازنده ابزار:   ساشکین و موریس 1984 و ویگا و یانوزاس 1979

تعداد گویه/سوال:    10 + 16

مولفه/زیر مقیاس:    2 عاملی

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد- ترکیب دو پرسشنامه طراحی سازمان و ارزیابی ابعاد مکانیکی و ارگانیکی سازمان است

روایی:    بومی ندارد

پایایی:    بومی ندارد

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    5 صفحه

منبع:    مقیمی

نوع فایل: PDF

قیمت: 110000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.