پرسشنامه مدیریت دانش براساس مدل بهات ۲۰۰۱

سازنده ابزار:   -

تعداد گویه/سوال:    38

مولفه/زیر مقیاس:    5 زیرمقیاس : کسب دانش؛ خلق دانش؛ کاربرد دانش؛ انتقال دانش و ثبت دانش

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد

روایی:    محتوايي دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    4 صفحه

منبع:    رضائی

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.