پرسشنامه موانع مهارت های ارتباطی پرستاران در تعامل با بیماران-نسخه پرستار

سازنده ابزار:   آقابراری و همکاران 1388

تعداد گویه/سوال:    44

مولفه/زیر مقیاس:    4 زیر مقیاس : موانع مشترک بین پرستار و بیمار، موانع مربوط به بیمار، موانع مربوط به پرستار و موانع مربوط به محیط

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد

روایی:    محتوايي دارد- بومی

پایایی:    دونیم کردن دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    5 صفحه

منبع:    آقابراری

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.