ابزار سنجش خانواده مک ماستر (FAD) – اپستاین و همکاران ۱۹۶۰

سازنده ابزار:   اپستاین، بیشاپ و لوین 1960

تعداد گویه/سوال:    60

مولفه/زیر مقیاس:    6 زیرمقیاس: حل مسأله؛ ارتباطات؛ نقش‌ها؛ پاسخگویی عاطفی؛ درگیری عاطفی؛ کنترل رفتاری

مقیاس/طیف:    4 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد

روایی:    محتوايي دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    5 صفحه

منبع:    عبدالله پور و همکاران

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.