مقیاس استفاده آسیب زا از تلفن همراه (COS) – جنارو و همکاران ۲۰۰۷

سازنده ابزار:   جنارو و همکاران ۲۰۰۷

تعداد گویه/سوال:    21

مولفه/زیر مقیاس:    تک عاملی

مقیاس/طیف:    6 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد

روایی:    محتوايي دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ و بازآزمون و دونیم کردن دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    گل محمدیان و یاسمی نژاد

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.